17آذر

دربازدیداعضای شورای شهر ،بررسی خسارات ناشی از سیل مطرح شد

خسارت وارده به کانالها، آسفالت ، رانش دیواره رودخانه ، لایروبی مجدد بویژه سد سرشاخه گیر و...بررسی شد

اعضای شورای اسلامی بعد ازسیل اخیر با بازدید از سطح شهر بویژه از مناطق آسیب پذیر از خیابانهای  شهید ساداتی ،دستغیب ، شاهد ، تندگویان ، مهدیه و پل رودخانه گرائیل محله نسبت به بررسی مشکلات موجود وتامین اعتبارات مورد نیاز اهتمام وتاکید جدی داشته اند

ارسال نظر

دی ان ان