23آذر

عزم جدی اعضای شورای بهشهر در رتق و فتق امورات عمرانی و ساماندهی وضعیت خروجی روان آبها و سیلاب

در بازدید ازخیابان شهید باقری ، زیر گذر گلشهر ،جاده دانشگاه علم و فناوری ، مسیر پیاده روی و رینگ دوچرخه سواری ، وضعیت درختکاری در کمربندی و.. مشکلات موجود با حضور  فلاحتی معاونت فنی و شهرسازی بررسی و در برنامه آتی و اجرایی قرار گرفت

ارسال نظر

دی ان ان