26آذر

انتقال پیام مهربانی در شهر

نوجوانان شهر امروز # کوله بر # مهربانی بودند

با مهربانی و رعایت حقوق دیگران  و با یک لبخند، گذشت شهروندی را به سایر شهروندان هدیه دهیم

ارسال نظر

دی ان ان