30آذر

به گزارش واحد فنی و شهرسازی محمد فلاحتی معاونت فنی و شهرسازی از بتن ريزي برخي از كوچه هاي با طول كمتر از ٣٠ متر در سطح شهر خبر داد

:فلاحتی گفت

با توجه به شرايط اقتصادي قيمت قيراستفاده از اين روش با توجه به شرايط اقتصادي موجود از اهميت ويژه اي برخوردار و به لحاظ كيفيت و قيمت  به صرفه ميباشد

:وي خاطرنشان كرد  

مزاياي اجراي بتن در قيمت تمام شده در مقايسه با  آسفالت و مقاومت بالاي بتن از طول عمربيشتر ی برخوردار ميباشد
 

ارسال نظر

دی ان ان