05دی

دومین نشست اعضای ستاد برگزاری کنوانسیون تالابها در بهشهر

13 بهمن روز جهانی تالابها که طبق روال، این کنوانسیون هرساله با حضور مسوولان و اساتید برجسته در رامسربرگزار شده ، امسال نیز برای اولین بار دربهشهر اجرا خواهد شد

حضور مسوولان و اساتید درگردهمایی تالابها روز ۵ شنبه  ۱۰ بهمن همراه با افتتاح جشنواره عکس فلامینگو و تجلیل از داوران و برندگان در سالن دانشگاه علم و فناوری خواهد بود

ارسال نظر

دی ان ان