09دی

تخصیص اعتبار در صورت تدوین طرح راهبردی

 ۴۷ میلیارد ریال بودجه ازملزومات راه اندازی سالن تخمیرشماره ۲ کارخانه کمپوست

رازجویان معاون عمرانی استانداری مازندران درنشست با محمدی تاکامی مدیرکل دفتر شهری ،شهرداران وکارشناسان شهرداری عنوان داشت

درجذب حداکثری اعتبارتخصیصی سازمان شهرداریها تلاش خواهیم کرد اما اولویت با شهرداری هایی خواهد بودکه نسبت به تدوین طرح وبرنامه راهبردی جهت رفع معضل زباله اقدام نموده اند

محمدی تاکامی مدیرکل دفتر شهر تاکید داشت 
ازشهرداران برای جذب اعتبارات حوزه پسماند انتظار اهتمام بیشتری میباشد حال از فرصت بدست آمده جهت بهبود مشکلات ناشی از زباله و پسماند در منطقه  استفاده کرده و ظرف مدت ۱۰ روز طرحهای تدوین شده آماده و ارائه گردد

فیروزی شهردار بهشهرادامه داد

 براورد دقیقی از محوطه سازی واحداث سالن تخمیرشماره ۲ کارخانه کمپوست بهشهر به استانداری و سازمان شهرداریها به مبلغ ۴۷  میلیارد ریال گزارش شده وهم اکنون درانتظارجذب اعتبار به منظور آغاز عملیات اجرایی میباشیم 

یاسراحمدی معاون خدمات شهری شهرداری بهشهر تاکیدداشت

طبق برآورد وارزیابی کارشناسان ،کاستیهای کارخانه کمپوست بهشهرهمراه باساماندهی مرکز دفن وتفکیک زباله ازمبدا بیش از  ۱۰۰  میلیارد ریال میباشد

گفتنی است هم اکنون روزانه بیش از ۷۰ تن زباله در بهشهرتولید میشود
 

ارسال نظر

دی ان ان