11دی

سومین نشست ویژه برگزاری کنوانسیون تالابها در بهشهر

ملکپوری رئیس کمیسیون گردشگری وسرمایه گذاری عنوان داشت

تالاب‌ میانکاله ثروتی بی بدیل وبا ارزش است که باتمام قوا و انرژی به محافظت از آن باید بکوشیم اما این بدان معنا نیست که شهروندان  وگردشگران درسلامت کامل و با رعایت استاندارهای لازم از آن بازدید نکنند چرا که استفاده از منابع پایدار تالابی بعنوان زیباترین چشم انداز طبیعی میتواند علاوه برحفظ،به توسعه اقتصادی جوامع محلی کمک نمایند


علی شکوهی رئیس شورای بهشهر ادامه داد

هدف ماازبرگزاری کنوانسیون تالابها دربهشهرتولید یک ثروت به نام گردشگری است که تمام دنیا با تمام انرژی به احیاومحافظت از آنها همت کرده اند در این راستا مقوله پرنده نگری به یکی ازمهمترین بازارهای روبه رشد اکوتوریسم وشاید کوچکترین سرمایه گذاری  دراین شهرمحسوب شود

گفتنی است کنوانسیون تالابها  ۱۰ بهمن ماه باحضور مسوولان کشوری ، استانی وشهرستان در دانشگاه علم وفناوری  همراه با نمایشگاه عکس و رونمایی از تمبر فلامینگو  برگزار میشود

ارسال نظر

دی ان ان