11دی

اخبار گذشته : مهلت ده روزه به شهرداریها درتدوین طرح راهبردی ویژه پسماند

قول همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در مهلت تعیین شده  به یاسر فیروزی شهردار بهشهر

 یاسرفیروزی شهردار بهشهر باحضور درسازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با ارائه پاره ایی از توضیحات وتوجیه طرح ، این زمان و مهلت را به یکماه رسانده است 

 یاسرفیروزی با تلاش جهت جذب ۴۰ میلیارد ریال ویژه اجرای سالن تخمیر درکارخانه کمپوست بهشهر،  متعهد شده ظرف مدت یک ماه با اعلام آگهی در روزنامه رسمی درانتخاب پیمانکار و جذب اعتبار اقدام و نسبت به عملیات آتی در کارخانه کمپوست  اقدام نماید

ارسال نظر

دی ان ان