11دی

طرح مبادي ورودي شرقي بهشهر،ضلع شمالي و جنوبي

احداث پل ارتباطی در ورودی شرقی شهرجنب اداره راهداری  همراه با احداث مسیر کند رو

ابعاد پل :  ۱۶×۶  ( ۹۶ متر مربع)

پیش بینی هزینه:  بیش از  ۳  میلیارد ریال 
 

ارسال نظر

دی ان ان