11دی

شهروند شهرگرایی باشیم احداث آبراهه در کوی زینبیه، کوی مجد در خیابان شهید مدنی و ....

مساحت ۲۰۰ متر طول

 متاسفانه ساکنان کوچه مجد نسبت به هدایت فاضلاب خانگی به آبراهه در حال احداث  اقدام نموده که فعالیت عمرانی  شهرداری را مختل کرده است

لذا در صورت عدم برداشت لوله فاضلاب ، نسبت به  قطع برق منزل مسکونی  اقدام خواهد شد

ارسال نظر

دی ان ان