11دی

اتمام عملیات عمرانی در کوی زینبیه

عملیات عمرانی شامل بتن ریزی ، احداث  آبراهه و اجراي روكش بتني 

با تشکر از مشارکت شهروندان و ساکنان منطقه 

ارسال نظر

دی ان ان