21دی

۱۳۷ میزبان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بهشهر

سیدمحمد باقری  رئیس کمیسیون فرهنکی و اجتماعی شورای اسلامی بهشهر پاسخگوی مستقیم شهروندان در اتاق ۱۳۷

در ارتباط تلفنی شهروندان با رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سوالاتی پیرامون

 علت تعویق در فعالیت سرای محله

  نامگذاری خیابان با نام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی

 عدم فعالیت مناسب وعدم صدور کارت شناسایی ویژه  شهریاران شهر در ۳۲ محله 

عدم ارتباط با رسانه های مکتوب و علنی نشدن جلسات شورای شهر

نامشخص بودن وضعیت مسکن وشناسنامه حاشیه نشینان 

 

ارسال نظر

دی ان ان