21دی

به گزارش واحد عمران و شهرسازی

ادامه و اجرای فاز دوم عملیات عمرانی در  مبادئ ورودي شهر ( ضلع جنوبي ورودي شرقي) و اجراي آسفالت مبادئ ورودي شهر، ضلع شمالي ورودي شرقي مقابل جاده عباس آباد

 از مشارکت کلیه شهروندان بویژه کسبه منطقه  در پرداخت عوارض قدردانی میشود

ارسال نظر

دی ان ان