22دی

حکم سرپرست شهرداری بهشهر از سوی علیرضا صدیق عضو شورای اسلامی در جوار آرامگاه شهدای غواص با رای اکثریت تقدیم میثم داوودی شد

داوودی با دریافت حکم سرپرستی عنوان داشت ، مسوولیت خطیری که ارائه خدمت به شهروندان میباشد بعهده بنده گذاشته شده که گزینه راحتی نیست و نیازمند تلاشهای شبانه روزی و بی وقفه ایی میباشد

ارسال نظر

دی ان ان