22دی

هیج نیرویی درحاشیه نمی ماند ، بطن کارمهیا میباشد ،تنها همت کارکنان را میطلبد

در نشست صبح 21 دیماه 98 که با معرفی میثم داوودی سرپرست شهرداری بهشهرعنوان شد 

میثم داوودی سرپرست شهرداری بهشهر ادامه داد

بنده اعتقاد دارم که شهروندان این شهر بزرگترین و مهمترین سرمایه شهرمان محسوب میشوند وحفظ این پیوند میان شهروندان وشهرداری ، نظام  فعالیت ما را مستحکم تر خواهد کرد 

وی ادامه داد

 به نحوه تفکر وفعالیتهای گذشته کاری ندارم ، هیج نیرویی درحاشیه نمی ماند آنچه برای بنده حایز اهمیت میباشد آینده فعالیتمان  در خدمت رسانی به شهروندان  است با تمام قوا آمده ام و ازهیج فعالیتی که به ارتقا شهرم کمک نماید دریغ نخواهم کرد

ارسال نظر

دی ان ان