22دی

درنشست صبح 21 دی ماه 98 با معرفی میثم داوودی سرپرست شهرداری بهشهرعنوان شد

پرویز صدیق عضو شورای اسلامی بهشهردراین نشست خاطر نشان کرد

نیاز نیست دراین جمع به نکته ایی اشاره کنم که دال بر تاکید و سفارش به درست کار کردن باشد چرا که به کارکنان شهرداری ایمان دارم و یقین دارم که تمام تلاش خود را خواهید داشت تا برای شهر حیثیت و اعتبار بخرید

حبیب ملکپوری رییس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری ضمن تشکر ازتلاش فیروزی شهردار قبلی اعلام داشت

خدمت صادقانه وخالصانه به مردم بدون شک و یقینا در اذهان شهروندان باقی خواهد ماند و این انتظار زیادی نیست که ما از شما مطالبه خدمت و همکاری داشته باشیم
 

ارسال نظر

دی ان ان