25دی

به گزارش واحد فضای سبز شهرداری بهشهر

نعیمه شازده احمدی مسوول فضای سبز از پوشش گیاهی جدید برای اولین بار دربهشهرخبر داد

وی عنوان داشت برای ایجاد تنوع پوشش گیاهی فضای سبز بهشهر ،کاشت این نهال ها  برای اولین بار  بیش از ۹۰۰ اصله از انواع درختان و درختچه های  باران طلایی ،سید الاشجار و اسپیره در مسیربلوار شهید هاشمی نژاد کاشته شده است

ارسال نظر

دی ان ان