25دی

اخذ قول مساعد محیط زیست استان مازندران به شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

همکاری مشروط به تامین خواسته 

چهارمین نشست کنوانسیون تالابها که ۱۰ بهمن برای اولین بار درسالن دانشگاه علم وفناوری بهشهر برگزارمیشود دراین نشست پیامدمثبت خود را اعلام داشت

 میثم داودی در این نشست عنوان داشت ما طبق مصوبه شورای اسلامی شهر هر گونه همکاری در برگزاری کنوانسیون تالابها را خواهیم داشت اما مشروط براینکه خواسته های گردشگران ،بویژه  شهروندان نیز درآینده نزدیک اجابت گردد

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بهشهر، علی یداللهی معاون رئیس محیط زیست استان مازندران قول هرگونه همکاری در استقرار پایگاه_پرنده_نگری و تورگردشگری میانکاله با خودرو ویژه را با نظارت محیط زیست  داده وشهرداری نیز در اسرع وقت میبایست نسبت به ارسال طرح به استان اقدام نماید

ارسال نظر

دی ان ان