25دی

پیشنهاد شهرداری بهشهر ارسال شد

سید محمد تاکامی مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری مازندران از ارسال و پیگیری درخواست شهرداری بهشهر  به دفتر_اقتصادی_و_تامین_خدمات_مالی سازمان شهرداریهای کشور خبر داد

شهرداری بهشهر اعلام آمادگی نموده که در صورت تخصیص اعتبار دولتی، این مجموعه راسا مبادرت به ساخت هتل و تاسیسات گردشگری  و یا با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت تقریبی ۹ هکتار که مالکیت آن با شهرداریست  اقدام خواهد نمود
 

ارسال نظر

دی ان ان