25دی

حضورعلیجان علی اکبری شهردار اسبق بهشهر درعمارت شهرداری

علیجان علی اکبری که سال ۸۱ با مصوبه شورای اسلامی بهشهر بعنوان شهردار بهشهر منتخب شده بود امروز باحضور درعمارت شهرداری ، رسما پیام تبریک خود را به میثم داودی بعنوان سرپرست شهرداری بهشهر اعلام داشت

 در این نشست علی اکبری با اشاره به اهمیت پل ارتباطی مستحکم با وزارت و سازمان شهرداریها تاکید داشت
مجهز بودن شهردار به دانش وآگاهی برای مواجهه با شرایط سخت درحقیقت رمزموفقیت شهردارخواهد بود

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر ادامه داد

زمانی که شهروندان به این باوربرسند که مشارکت و همراهی آنان رمزموفقیت درتوسعه شهرو برنامه های شهرداری خواهد بودیقینا تلاش ما ماندگارخواهد شد.

ارسال نظر

دی ان ان