01بهمن

آغاز تعریض ضلع شمالی خیابان فرودگاه به کمربندی (انتهای راه آهن کمربندی)

به گزارش واحد عمران وشهرسازی طی بازدید بعمل آمده و توافق با صاحبان املاک، مسیر شمالی خیابان فرودگاه به کمربندی به دلیل تردد بالای خودرو ، جاده از ۱۰ به ۴۵ متر تعریض وافزایش خواهد یافت 

ارسال نظر

دی ان ان