01بهمن

خودکفایی نسبی درکارخانه سنگ شکن شهرداری بهشهر

 به گزارش واحد عمران و شهرسازی ، کارکنان وکارشناسان این کارخانه با ارایه طرح جدید ،نسبت به تغییر دانه بندی مصالح اقدام کرده وبا تعویض قطعات ،تیپ ونوع سنگ شکسته وبا تولید ماسه زمینه  مناسب برای آسفالت را مهیا نموده اند 

این تحول موجب خودکفایی نسبی در پروژه آسفالت  خواهد شد 
 

ارسال نظر

دی ان ان