01بهمن

به گزارش واحد عمران و شهرسازی

شهرداری  بهشهر سال ۹۶ نسبت به تملک خانه مسکونی در حریم رودخانه (واقع درمیدان کارگر،پل سنگ ذغال میرصابر۴) اقدام و پس از طی مراحل قانونی صورت گرفته و تعریض ،هم اکنون پس از پاکسازی منطقه تصمیم داشته نسبت به فضایی مناسب به منظور گذران کوتاه مدت اوقات فراغت ساکنان بویژه سالمندان در منطقه با تعبیه لوازم ورزشی و  اقدام نماید

 گفتنی است بزودی ساماندهی عمرانی رودخانه مربوطه آغاز خواهدشد لذا از ساکنان محترم منطقه تقاضا میشود از ریختن هرگونه زباله و یا سایرپسماندها ونخاله به رودخانه جدا خودداری نمایند

ارسال نظر

دی ان ان