01بهمن

حضورحجه الاسلام سید ضیاالدین جباری و مهدی مطلبی فرمانده حوزه بسیج اصناف و هیئت همراه در ساختمان شهرداری

در این نشست  حجه الاسلام سید ضیاالدین جباری تاکید به امانت داری و احترام به حقوق شهروندان داشته و  آقای مطلبی فرمانده حوزه بسیج عنوان داشته که شهروندان از مجموعه مدیریت شهری انتظار بیشتری داشته و روح خدمتگزاری میبایست در شهرداری پررنگتر باشد
 

ارسال نظر

دی ان ان