01بهمن

دیدار مدیران شهر با میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر

صبح روز 30 دی ماه  مدیران ادارات با حضور درساختمان شهرداری حامل پیام تبریک بوده اند

میثم داودی در این نشست ضمن اعلام خرسندی از حضورمدیران اعلام داشت

مطمنا با مشارکت شما مدیران دربرنامه های تدوین شده به مجموعه شهرداری آرامشی تزریق خواهد شد که این آرامش به شهروندان منتقل خواهد شد

در پایان این نشست مقرر شد کلیه مدیران با تشکیل یک گروه مجازی  نسبت به ارسال ایده ها و برنامه ها اقدام نموده و در جلسات رسمی برگزار شده نسبت به تحلیل و پیگیریهای لازم اقدام نمایند
 

ارسال نظر

دی ان ان