01بهمن

فعالیت اتاق فکر مدیران در فضای مجازی

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر درجمع مدیران شهری با این عنوان که قانون بیش از ۴۰۰ وظیفه را بعهده شهرداری گذاشته اظهار داشت

مدیریت شهری با حجمی از مشکلات وخواسته های شهروندان یقینا به تنهایی بهینه اداره نخواهد شد انسجام مسئولان عامل توسعه شهری  است به همین دلیل مدیریت شهری، نیازمند یک نگاه همگرایانه از سوی مدیران همه دستگاهها میباشد


داودی ادامه داد

به نظرمیرسد خارج از هر گونه جلساتی که برگزارخواهدشد مسولان ادارات کلیه نظرات وپیشنهادات خود را در  گروه  اتاق فکر مدیران و مسوولان شهر درفضای مجازی مطرح و سپس پیرامون موضوع مطروحه تصمیمات لازم در راستای تحقق حقوق شهروندان اخذ گردد
 

ارسال نظر

دی ان ان