04بهمن

امنیت و آرامش را به شهرتزریق میکنیم غافل ماندن شهروندان ازاهمیت ودانش بیمه

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر درنشست ویژه ارتقا ایمنی شهر وشهروندان ازطریق بیمه که باحضور  رنجبر رئیس نظام پزشکی شهرستان بهشهر و  سعدی عضو شورای شهربرگزار شده عنوان داشت

با اجرای طرح همگانی بیمه حوادث ،زندگی شهرنشینی را برای شهروندان گران وسنگین نمی کنیم بلکه چرخه تمهیدات در زمان تهدیدات را میبایست پیش بینی کرده ومنجی باشیم

 دراجرای طرح همگانی بیمه حوادث که باحضور وتمایل بیمه های متقاضی صورت خواهد پذیرفت ،بیشترین نگاه ما قشرضعیف جامعه بوده که توان پشتیبانی خانواده را در زمان بحران نداشته وبا مشکل مواجه میشوند.

سراج مدیرعامل سازمان با اعلام آمار فعلی ادامه داد

بیش از  ۹ هزار واحد تجاری و درمانی درشهر بوده که تقریبا   ۲۵۰۰ واحد آن بیمه  و بیش از  ۶ هزار واحد مسکونی که تقریبا۳۵۰۰ واحد آن بیمه  و ۱۷۰ مدرسه مجموعا بیمه حوادث و آتش سوزی میباشند و این میزان کمتر از ۲۵ درصد از مجموع واحدها میباشد

ارسال نظر

دی ان ان