04بهمن

به گزارش واحد خدمات شهری شهرداری بهشهر

پاکسازی پیاده رو سی متری گلشهر از  ضایعات 

شهروند محترم
معابر وپیاده رو متعلق به عموم شهروندان است لذا از شما شهروندان تقاضا میشودنسبت به پاکیزگی محیط زندگی کوشا باشید 

هزینه جمع اوری وانتقال نخاله از پرداخت عوارض شما شهروندان برای اجرای پروژهای عمرانی و ...میباشد

شهروندان در چنین حالتی میبایست باهزینه شخصی نسبت به انتقال نخاله، شاخ و برگ درختان ویا  هرگونه وسایل اسقاطی به محل دپو ریجکتی در ورودی شرقی شهر، جنب کارخانه آسفالت شهرداری اقدام نمایند

طبق قانون شهرداری تنهاموظف به انتقال پسماند خوراکی میباشد.

شهروندان درصورت مشاهده وهرگونه مزاحمت میتوانند با شماره ۱۳۷ تماس حاصل فرمایند.

 شهرمان را با مشارکت شما میسازیم
 

ارسال نظر

دی ان ان