13بهمن

قفس آهنین نه تنها برای سرمایه گذارنمی سازیم بلکه فرش قرمز ویژه ایی را برایشان پهن خواهیم کرد

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر دردومین نشست با#ولی پور رئیس انجمن سرمایه گذاری کشور عنوان داشت
بوروکراسی، قفس آهنین برای سرمایه‌گذارمحسوب میشودما این قفس راخواهیم شکست و سرمایه گذاران در این حوزه نگران نباشند درروزهایی که منابع درآمد شهرداریها کاهش یافته جذب سرمایه گذاروجذب بخش خصوصی میتواند به توسعه متوازن اقتصادی شهرمنجر شودوبهشهر به دلیل ویژگیهای خاص وقابلیتهای منحصر به فرد،بسترمناسبی برای سرمایه‌گذاری است

داودی با بیان اینکه سرمایه گذاران نباید نگران محاسبات اقتصادی خودشان درپروژه های گردشگری باشند افزود 
ما وشورای شهر بسترهای لازم برای تامین امنیت وتضمین دراجرای پروژه های گردشگری را برای سرمایه گذاران فراهم خواهیم کرد

درپایان ولی پور رئیس انجمن سرمایه گذاران با اشاره به اینکه  بهشهر درصدر تمدن وتاریخ ایران بوده واگر غیراز این تعریف شودکوتاهی مسوولان است اجرای طرح سرمایه گذاری دربهشهر را در اولویت برنامه های انجمن اعلام کرده است

درپایان کشاورز معاون توسعه وبرنامه ریزی فرمانداری ملکپوری رئیس کمیسیون گردشگری نصیری رئیس بانک ملی  و ذبیح پور رئیس ارز شهرستان بهشهر قول مساعد درهر گونه همکاری ، ویژه آماده سازی بستر سرمایه گذاری،  تبادلات ارزی ،اوراق بهادار و... را داده اند

ارسال نظر

دی ان ان