19بهمن

زمینهای کمربندی قابلیت سرمایه گذاری و ماندگاری گردشگر را دارد

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر درجمع سرمایه گذاران عنوان داشت

 ما آمادگی خود را به منظور هرگونه همکاری با مالکان زمینهای کمربندی  در خصوص هر گونه سرمایه گذاری اعلام خواهیم داشت چرا که این منطقه بکر هم اینک بعنوان تهدید توسعه محسوب شده که میبایست به فرصت اقتصادی برای شهر تبدیل شود

محمد کریمی کارشناس سرمایه گذاری اعلام داشت

پایلوت گردشگری ما منطقه گردشگری عباس آباد است اما هدایت گردشگران به کمربندی سرمایه گذاری کلانی را میطلبد که بسیارحائز اهمیت است
 

ارسال نظر

دی ان ان