20بهمن

نحوه واگذاری مجموعه تاریخی وگردشگری عباس آبادبهشهر از سوی دفتر شهری استانداری به شهرداری بهشهر اعلام شد

طی نشستی که رازجویان معاون عمرانی استاندار ومحمدی تاکامی مدیر کل دفترشهری استانداری پیرامون واگذاری عباس آباد به شهرداری بهشهر برگزار نموده تصمیماتی به شرح ذیل اعلام شد

مقررگردید میراث فرهنگی حداکثرطی شش ماه نسبت به تکمیل وتصویب طرح جامع برابرمصوبه یونسکو اقدام نماید 

مدیران استانی توافق کرده ، با رعایت ضوابط تعریف شده از سوی دستگاههای آب منطقه‌ای ،منابع طبیعی ومیراث فرهنگی  مدیریت مجموعه عباس آباد به  شهرداری واگذار گردد

 شهرداری بهشهر نیز ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی محوطه مورد نیاز در فضای عمومی برای انجام پروژه گردشگری طرح را به شورای شهر ارسال و برابر با   مصوبه شورای شهر اقدام نماید

این نشست باحضور علی شکوهی رئیس شورای اسلامی بهشهر
 حبیب ملکپوری رئیس کمیسیون گردشگری 
میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر و خنجری فرماندار بهشهر و مدیران استانی( یخکشی آب منطقه ایی ،فرزانه میراث فرهنگی ،موسوی منابع طبیعی) در استانداری برگزار شد

ارسال نظر

دی ان ان