20بهمن

رونمایی از سردیس شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

 دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸
 ساعت ۱۱صبح
 ورودی خیابان پاسداران

 

ارسال نظر

دی ان ان