25بهمن

به گزارش واحد عمران و شهرسازی

طی ۲ روز گذشته کوچه های فرعی خیابان امام  خمینی ، شامل
 خیام ، افشین ، مسجد محمدیه و مسیر اصلی فرهنگیان ، کوچه های منشعب از آشکاران ،  قایم، کوچه میدان بار(مطهر) ، شهید کاظمی و خیابان اصلی امام خمینی  با هزینه بیش از300 میلیون ریال  لکه گیری و  اسفالت شد

 از همکاری شما شهروندان محترم در پرداخت عوارض خدماتی و نوسازی قدردانی میشود

شهرمان را با مشارکت هم می سازیم

ارسال نظر

دی ان ان