25بهمن

به گزارش واحد عمران و شهرسازی

 اجرای پروژه لکه گیری و جدول به منظور هدایت ابهای سطحی

 جدول ۷۰ متر طول 
 آسفالت ۵ تن

 

ارسال نظر

دی ان ان