25بهمن

صدورشناسنامه فنی ساختمان ازسوی شهرداری

حضوراعضای هیئت مدیره کانون سردفترداران و دفتر یاران درشهرداری

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهرنتیجه این نشست را صدورشناسنامه فني ساختمان درشهر بهشهرگفته وعنوان داشت منبعد سند پيش فروش ساختمان نيز در اين شهرصادرخواهد شد

چاوشی معاونت شهرسازی درجمع سردفترداران عنوان داشت

این قانون یكی ازقوانینی است كه ازجعل سند وفروش ساختمان به چند نفرجلوگیری واین قانون مقابل معاملات معارض ایستادگی میکندچنین سندی باعث پایبندی طرفین به تعهدات میشود كه جزییات ملك پیش خرید همچون متراژ درآن قیدشده است

عضو هیئت مدیره سردفترداران ادامه داد

با توجه به اينكه صدورشناسنامه فني ساختمان در راستاي جلوگيري ازكلاهبرداري‌ ،سوءاستفاده‌و فروش املاك معارض است وفروشندگان نميتوانند ازتعهدات خودشانه خالي كنند این روش ضمن اينكه راهي براي تضمين رعايت تعهدات حقوق فروشنده وخريدارمحسوب ميشودبلکه برهمين اساس كانون سردفتران ودفترياران فرمهاي مربوط به شناسنامه فني ساختمان كه شامل موارد كلي و جزئي ميباشد براي استفاده كاربران در وبسايت اين كانون قرار خواهد داد

ارسال نظر

دی ان ان