25بهمن

قابل توجه مسئولان ستادانتخاباتی شهرستان بهشهر

باستحضار شما سروران ارجمند میرساندجهت حفظ بیت المال وکاهش خسارات ناشی ازنصب هرگونه آگهی، عکس وپلاکارد به منظورمعرفی نامزدهای انتخاباتی بربدنه دیوارها،تابلوها و... شهرداری نیز فضایی را برای این مهم  اختصاص داده است وشما میتوانیدبه مبلغان ستاداعلام فرمائید تاجهت تبلیغات با فضایی که روی داربست و بدنه درختان ایجاد شده نسبت به معرفی کاندید اقدام نمایند
مکانهای مورد نظر به منظور نصب عکس یابنر  هر ستاد اجازه بهره برداری از ۲متر مربع فضا راخواهد داشت
🔸️بلوار امام رضا و ورودی خیابان الغدیر وپارک محله ایی خیابان سجاد
🔸️گرجی ماه جنب مسجد گرجی
🔸️خیابان پاسداران ،جنب پارک مجاهدین
🔸️خیابان مهدیه،جنب مدرسه دکتر امیدی
🔸️چهار راه باهنر
🔸️جنب کارخانه بهپاک
🔸️ورودی پارک سرو
🔸️مدرسه پیرحلب پایین تز ماهی فروشی سیفی

 گفتنی است فضای فوق و  درختان پوشیده شده مختص پوستربوده وفضای نصب بنربدین شرح میباشد
🔸️پارک ۲۲ بهمن
🔸️زیروان
🔸️میدان کارگر
🔸️میدان فخار
🔸️میدان قائم
🔸️میدان قدس
🔸️سه راه مفتح 
🔸️میدان بهاران به سمت گلشهر
🔸️شهید مدنی
🔸فرودگاه

ارسال نظر

دی ان ان