25بهمن

به گزارش واحد عمران شهرداری بهشهر ۵شنبه ۲۴ بهمن(۸صبح لغایت ۲۰ عصر)

زیرسازی ،لکه گیری و آسفالت معابر شامل خیابان امام کوچه خیام ، مسیرخیابان شهید جدیدی ، نقاش محله ، خیابان امت به سمت مسجد سجادیه ،خیابان جمهوری ،کوچه شوکا وبخشی از مسیر گلشهر 

 از مشارکت شما شهروندان محترم در پرداخت عوارض قدردانی میشود

شهرمان را با مشارکت شما می سازیم 

ارسال نظر

دی ان ان