25بهمن

بوستان سرو، آینده نزدیک در انتظار کودکان

  احداث پارک کودک که از نیازمندیهای اصلی کودکان در منطقه شمالی شهر میباشد یکی از برنامه های جدی شهرداری بهشهر در تجهیز فضا بوده که امروز پروژه عمرانی آن آغاز شده است  
 

ارسال نظر

دی ان ان