07اردیبهشت

🚩واگذاری نگین اشرف البلاد به وزارت میراث فرهنگی 🚩جداسازی محوطه کاخ صفی‌آباد باهمت شهرداری بهشهر

⚁پوریا میرزا زنجانی شهرداربهشهر در راستای نشستی که پیرامون واگذار کاخ صفی آباد در فرمانداری صورت گرفته با اشاره به تاکیدات #فرزانه رییس میراث فرهنگی استان مازندران اذعان داشت :

🔸️با توجه به پیگیریهای مستمرحسین زادگان استاندار مازندران وبا توجه به حضور وزرای میراث فرهنگی، اقتصاد و امور دارایی وهمچنین راه و شهرسازی در دی‌ماه سال گذشته وپس از تأیید طرح کارشناسان  جداسازی #محوطه کاخ صفی‌آباد باهمت #شهرداری بهشهروبا #نظارت اداره کل میراث آغاز خواهدشد.

⚁فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی مازندران در این نشست ضمن ابراز خرسندی درموفقیت کسب شده  تاکیدداشت:

 🔸️طرح مرمت این مجموعه، همزمان باجداسازی محوطه آماده واعتبارات لازم جهت مرمت ،ازسوی وزارت میراث تهیه وتدارک دیده خواهد شدکه امیدواریم باهمت تمام دستگاه‌های متولی، رونق و جهش خوبی درحوزه گردشگری این منطقه را شاهد باشیم

ارسال نظر

دی ان ان