17اردیبهشت

🚩پیام تبریک پوریا زنجانی شهردار بهشهر به مناسبت ۹ اردیبهشت روزشورا

🚩همکاران ارجمند و معززشورا اسلامی بهشهر

🔸️ به یمن این روز، سپاس وثنای بی حد خواهیم داشت برخالقی که به لطف استقرار جمهوری اسلامی و درراستای احترام واکرام به هويت مردم ايران نهادی به نام شورا را شکل داد

 🔸️دراین فرصت ۹ اردیبهشت روز با شکوه شورا را شما اعضای محترم شورا که با وظيفه شناسی وتوجه به اصل دانش محوری درحل مشکلات تلاش مینمايید وبا امانت، کفايت، درايت وحسن سلوک برای نيل به جامعه شهروند مدار،خالصانه کوشش مینمايید تبريک عرض نموده وازايزدمنان خدمت رسانی وسيع، اهتمام به سلامت شهروندان درابعاد مختلف را برای شما ارزومندیم.

🚩امیدواریم شورا وشهرداری، همدلی وهمزبانی را در راستای احیائ حقوق شهروندان درست تعبیرنموده چرا که همدلی وهم زبانی این دو ، رمز موفقیت شورا میباشد

  🔸️امروز در وضعیتی به سرمیبریم که به شدت نیازمند وفاق و همدلی درشهر بوده که امیداست با ایمان به خداوند متعال ودرجهت کسب رضایت حضرت دوست و حفظ منافع شهروندان همچون گذشته مویدومنصورباشید .انشاالله
 

ارسال نظر

دی ان ان