17اردیبهشت

رونمایی از تشک نجات بادی در سازمان آتش نشانی بهشهر با حضور دکتر خنجری فرماندار ، پوریا میرزا زنجانی شهردار ، اعضای شورای شهر و اسدی بخشدار مرکزی بهشهر

ارسال نظر

دی ان ان