17اردیبهشت

🚩تشک نجات رسید 🚩هدیه شورای اسلامی ،شهرداربهشهر وسازمان آتشنشانی در روز شورا به شهروندان

🚩پوریا میرزا زنجانی شهردار بهشهر در این مراسم عنوان داشت 

🔸️تهیه تشک ایمنی و اطفا از ضروریات سازمان بوده که با توجه به افزایش ساخت و سازهای بلندمرتبه و لزوم خدمات رسانی به شهروندان در وضعیت بحراتی،حریق و حوادث ، این مجموعه نسبت به تهیه این مهم اقدام نموده که به حول و قوه الهی  این نیاز مرتفع شده است .

🔻این تشک نجات با هزینه بیش از ۳ میلیارد  تهیه شده است
 

ارسال نظر

دی ان ان