17اردیبهشت

🚩تشک نجات تهیه شده ویژه سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی ،ابعاد ۸×۶ ،ارتفاع تشک ۳ متر ،قابلیت پرش از ارتفاع ۳۰ متر

این تشک درمدت زمان ۲  دقیقه پر از هوا شده و  هر ۲۰ ثانیه قابلیت پرش یک نفر از ارتفاع ۱۲ متری را خواهد شد
 

ارسال نظر

دی ان ان