12خرداد

شهرداری بهشهر در صدد تدوین طرح جامع گردشگری تدوین طرح جامع گردشگری برای شهر در اولویت است

پوریا میرزا زنجانی شهردار بهشهر در نشستی که پیرامون این موضوع در عمارت شهرداری برگزار شده عنوان داشت :

 باید سیاستگذاری درستی در راستای جذب گردشگر صورت پذیرد و این یک نیاز اساسی  برای اقتصاد شهر محسوب میشود.

ارسال نظر

دی ان ان