12خرداد

صادقعلی سعدی #رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی بهشهر طی بازدید از پروژه های عمرانی در ورودی شرقی و روند اجرای لکه گیری و ترمیم اسفالت در خیابان امام تاکید داشت :

جلب رضایت شهروندان در اصلاح زیرساختهای شهری بسیار مهم است و  با توجه به وضعیت فعلی و اقتصادی ، این تنها  کاری است که نباید از آن دریغ کرد.

 سعدی ادامه داد:

  پروژه های عمرانی مهمترین بخش شهر محسوب شده و لحاظ کردن موضوع کمی و کیفی در اجرای اقدامات  از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

ارسال نظر

دی ان ان