13خرداد

بررسی مشکلات ایستگاه بیمارستان خاتم

فلاحتی سرپرست سازمان حمل و نقل شهری بهشهر و حومه ، خبر از راه اندازی ایستگاه تاکسی شهری ویژه بیمارستان خاتم  الانبیاء داده که در روزهای آتی اجرای خواهد شد

ارسال نظر

دی ان ان