13خرداد

تحلیل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از نگاه شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بهشهر برای آگاهی بخشی شهروندان از قوانین  شهرداریها  و وظایف متقابل شهرنشینان در مقابل آن ، از نگاه شهروندان تحلیل و بررسی شد .

  مستند تهیه شده بزودی در فضای مجازی منتشر خواهد شد 

ارسال نظر

دی ان ان