02شهریور

پیام پوریا میرزا زنجانی شهرداربهشهرضمن تسلیت ایام ماه محرم عنوان داشت:

 بدون شک جامعه حسینی یک جامعه اخلاق‌مدار  است و هم اینک با توجه به شرایط ویژه که میبایست بی نهایت نسبت به رعایت موارد بهداشتی جدیت داشته باشیم ، درعزاداریهای نیز میبایست اخلاق شهروندی که یقیناهمان رعایت کلیه موارد بهداشتی میباشد را اجرا نماییم.

🏴🔸️ یقینا شهروندان جامعه حسینی در ارتباط با شهر و مدیریت شهری مبتنی بر اخلاق رفتار نموده ومدیریت شهری نیز ملاک ارتباط با مردم را با همین اخلاق حسینی ارزیابی مینماید.

امیدواریم امسال نیز در این برهه حساس بتوانیم با رعایت موازین بهداشتی  روزهای خوشی را رقم بزنیم

ارسال نظر

دی ان ان