02شهریور

یاسر عموزاد فرمانده پایگاه بسیج مرسلین در نشست اعضای شورای پایگاه عنوان داشت :

نقش توجه به امورات مهم در وضعیت اداری از سوی بسیج، بسیار قابل توجه بوده  و نمیتوان آن را نادیده گرفت و این دقت و توجه  به معنای جبهه گرفتن وتقابل با دیگران نیست بلکه رسالت پایگاههای بسیج در ادارات  جز این نیست

در ادامه یاسر عموزاد از پیگیری اخذ مجوژ #هیئت شهدای گمنام در شهرداری خبر داد

ارسال نظر

دی ان ان