15شهریور

اجرای طرح سراج با نظارت هادی خنجری فرماندار بهشهر

 اهمیت بررسی مولفه های آسیب پذیر در محلات 

فاطمه ذبیح پورمدیر روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بهشهر پیرو دستورجلسه
 پیرامون اجرای #طرح_سراج که باحضورعرب دبیرتوسعه پایدار وکارشناسان برگزار شدعنوان داشت:

 شناسنامه ارتباطی باشهروندان با اجرای طرح «سراج» درحقیقت تصویری درست از میزان آسیبهای شهری را نشان داده که به ترسیم نقشه اجتماعی واخذ تصمیم صحیح،مسوولان را یاری میدهد.

ذبیح پور ادامه داد:

شهرداری یقینا در اجرای #طرح_سراج برای رفع معضلات محلات پیشگام شده و هم اکنون نیز شناسنامه نسبتا جامعی از #موقعیت_جغرافیایی و انسانی همراه با  #ضریب_ایمنی_شهر گلوگاه های بحران آفرین و بحران ساز ،شناسایی و تدارک دیده که در اختیار فرمانداری و دبیر طرح برای محقق شدن هدف قرار خواهد داد.
 

ارسال نظر

دی ان ان